Az Országgyűlés megalkotta a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvényt, mely preambulumában kinyilvánítja, hogy a nemzeti értékeket az egyetemes értékek részének tekinti, amely értékek a magyarság múltjának, jelenének és jövőjének dinamikusan fejlődő tárháza, az értékalapú nemzeti összefogás alapja.

A nemzeti értékek tárházát gazdagítják a magyarországi együtt élő népek, a magyar nemzetalkotó nemzetiségek és a határon túli, valamint szerte a világban élő, magukat magyarnak valló egyének, közösségek értékei.

A magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) kimondja, hogy az értéktárakba, így a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktárba is, a helyi, nemzeti érték felvételét bárki írásban kezdeményezheti a Rendelet 6.§ (3) bekezdése alapján: „A javaslatot az 1. melléklet szerint kell elkészíteni és elektronikus úton vagy postai út esetén elektronikus adathordozón mellékelve kell benyújtani”.

Az 1. melléklet, azaz a „Javaslat a megyei értéktárba történő felvételhez” című dokumentum letölthető, illetve elektronikusan kitölthető.

Letöltés Kitöltés