Római katolikus egyház szirmabesenyői temploma

Kategória: ÉPÍTETT KÖRNYEZET
Cím/hely: Szirmabesenyő, Kossuth u. 28.


A szirmabesenyői római katolikus templom építését gróf Szirmay (Dessewffy) Tamás és felesége gróf Barkóczy Klára kezdték, 1762-ben történő átadása azonban már fiuk, gróf Szirmay József életében történt. A templom és plébániája, az egyház iskolája a grófok kegyuraságát élvezték, azaz fenntartásuk anyagi feltételeinek legnagyobb részét ők állták. Az épület, a folyamatos javítások ellenére a XIX. sz. 80-as éveire erősen leromlott, tornya összedőlt. A teljes helyreállítás 1886-ra fejeződött be, a főoltárképet a művészettörténészek mai, egybehangzó véleménye szerint gróf Szirmay Alfréd festette, mint kegyúr, a helyreállítás költségeinek zömét is ő állta. A XX. sz. első évtizedeiben jelentős javítások, (tetőburkolat cseréje stb.) kisebb átalakítások történtek, a század második felében tovább folytatódtak a fenntartási, belső komfort-javítási munkálatok. A jövőben pedig jelentős átalakulást eredményez majd az új, modern plébánia-épület átadása. A templom észak-déli tengelyű, egyhajós épület, északi homlokzatát torony zárja. A kertben a még Szirmayak emelte régi plébánia mellett helyezkedik el az új épület, továbbá egy, a múlt század 40-es éveiben emelt Nepomuki Szent János szobor.

189_1_300.jpg189_2_300.jpg189_3_300.jpg

 


Források:
Gulya István: A Szirmabesenyői Római Katolikus Plébánia történetének vázlata in: Fejezetek Szirmabesenyő múltjából Szirmabesenyő, 2000.
Szirmabesenyő 1939-2009, Szerk.: dr. Lénárt Béla, Kollár Gábor, Kőhalmi Zoltán; Szirmabesenyő, 2009.
Dr. Lénárt Béla: A szirmai és szirmabesenyői, cserneki és tarkeői gróf Szirmay család története, kézirat.