A molnárkalács borsodnádasdi hagyománya

Kategória: KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG
Cím/hely: Borsodnádasd


Borsodnádasd élő néphagyománya a molnárkalács ostya sütése. Az édesség a római katolikus liturgiában használt szentelt ostyából alakult ki. A régmúltban a helyiek a mindennapok mellett elsősorban nagyböjt, húsvét, karácsony ünnepein és a fonóházban, lakodalmak során készítették. A hagyomány őrzése a családokon belül öröklődött, egészen napjainkig. A népi süteményt kerek tányérú, ollószerűen nyitható sütıvassal állítják elő. Településünkön kiemelkedően nagy a sütővasak előfordulása, mert a helyi Lemezgyár létrejötte (1864) után a kétlaki (paraszti és ipari) életformát folytató dolgozók az üzemben a vasak készítéséhez szükséges alapanyaghoz, szakértelemhez, gépekhez jutottak. A többszáz borsodnádasdi sütővas között nincs két egyforma, mindegyik más-más egyedi motívumot, szöveget hordoz. Az utóbbi évtizedben a Városi Önkormányzat és több civil szervezet felismerve a hagyomány közösségformáló erejét, bemutató sütéseket, fesztiválokat szervezett a népszokás továbbfejlődése érdekében. A szervezett hagyományőrzés hatására egyre több fiatal vált a molnárkalács sütés tradíciójának aktív részesévé, tudatos és lelkes művelőjévé.

07_0_t 07_3_t 07_4_t
07_5_t 07_6_t 07_7_t
 


Források:
Bodnár Mónika
2002 Molnárkalács. In: Hagyományok, ízek, régiók. Magyarország hagyományos és
tájjellegű mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékeinek gyűjteménye. I. kötet.
Agrármarketing Centrum – Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium,
Budapest, 371–373.
Bődi Erzsébet
1985 Molnárkalács a magyar népi kultúrában. Ethnographica et Folcloristica
Carpathica 4. Debrecen, 61–79. (Műveltség és Hagyomány 22.)
1991 Molnárkalács a felvidéki magyarok táplálkozási kultúrájában. In: Halász Péter
szerk.: A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Tanulmányok Andrásfalvy
Bertalan tiszteletére. Magyar Néprajzi Társaság, Budapest, 407–411.
Chikány Judit
2010 „Hoztunk mink ostyákat, tarkát, fehéreket.” Studia Caroliensia 2010. 3–4. 215–
236.
Nagy Gyula
1964 Molnárkalácskészítés, fafaragás. In: Nagy Gyula: Képek Gyöngyössolymos
történetéből. Budapest, 176–179.
Nemcsik Pál
1960 Molnárkalács-sütés Borsodnádasdon. Kézirat, Borsodnádasd.
1972 A borsodnádasdi molnárkalács-sütővasak díszítőelemei. Istvánffy Gyula
Honismereti Szakkör – Néprajzi Múzeum Ethnológiai Adattár, Budapest.
1976 A borsodnádasdi kétlaki munkásság életmódjának változása. In: Dobrossy István
szerk. Foglalkozások és életmódok. Miskolc, 49–60.
Sági Tibor
2008 Molnárkalács sütővasak Borsodnádasdon és környékén. Borsodnádasd.
Soltész József(né)
1983 Molnárkalács-ostyasütés Ózd környékén (1. rész) Lakóhelyünk Ózd (8. kötet)
172–189.
1985 Molnárkalács-ostyasütés Ózd környékén (2. rész) Lakóhelyünk Ózd (9. kötet)
113–131.
Szalay Emőke, P.
1974 Ostyasütık a Déri Múzeum gyűjteményében. A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve
53. 469–486.
Szilágyi László
2006 A karácsonyi ostyasütés. Gömörország 7. évf. / 4. szám, 15–18.