Mezőkeresztesi csata

Kategória: KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG
Cím/hely:


A mezőkeresztesi csatát 1596. október 22-26-án vívták meg. Ez a csata volt tizenöt éves háború legnagyobb összecsapása. A keresztény oldalon Miksa főherceg vezetése alatt álló császári, magyarországi, birodalmi, cseh, szász, spanyol és a Báthory Zsigmond vezette erdélyi hadak (50–60 000 ember) hadak csaptak össze III. Mehmed szultán hadseregével (130–150 000 ember). A kezdeti keresztény sikerek után végül az oszmán seregek arattak győzelmet.

Az első nap úgy tűnt, a magyarok győznek, maga a szultán is megfutamodott a harctérről. A keresztények minden elővigyázatosságot félredobva elkezdtek zsákmányolni a harctéren, mire ezt a törökök kihasználták: a janicsárok helyreállították harci alakzatukat és rácsaptak a győzőkre, akiket csúfosan megszalasztottak.

 

1596-ban a legszomorúbb nevezetességre jut Mezőkeresztes.

A hatalmas öldöklő csatát joggal és indokoltan nevezik „Borsodi Mohácsnak”.

Jelentősége a következőkben áll:

-          Először váltak érezhetővé az oszmán birodalom hanyatlásának jelei.

-          Habsburgok és az erdélyi fejedelem azonos célokkal, egy zászló alatt küzdöttek a török uralom ellen.

-          Ez az utolsó nagy csaták egyike, ahol a török haderő nagyszabású diadalt arathatott, és ahol maga a szultán is részt vett.

240_0_740.jpg

 


Források:
https://hu.wikipedia.org/wiki/Mez%C5%91keresztesi_csata
Gáspár Sándor – Mezőkeresztesi Csata
Lénárt Sándor József – „Őszi ködben múló remények”